FAQ - FRÅGOR VI OFTA FÅR

Vad kostar medlemsskap m.m.

Priser 2024:

Medlemsskap i förbundet inklusive olyckfallsförsäkring: 500Kr/kalenderår.

Läs vilkor HÄR

Kostnad för att beställa förlorat medlemskort/licensbricka: 150Kr.

Varför kan jag inte ringa/mejla förbundet?

När du vill veta mer om Paramotorsporten eller vill anmäla dig och utbilda dig till Paramotorpilot, går du in under ”Utbildning” på denna hemsida och kontaktar en av SPMFs flygskolor. Våra instruktörer kan ge dig alla svar om hur du kommer igång.

Alla som är aktiva medlemmar, som genomgått utbildning eller anslutit och konverterat sin utbildning från annan organisation, har redan varit i kontakt med en av våra flygskolor. Anslutna Instruktörer hanterar dina frågor och har även direkt kontakt med förbundet om det finns behov att ställa frågor som rör SPMFs system eller ansvar som flygmyndighet.

När någon från allmänheten vill ha kontakt med Svenska Paramotorförbundet i samband med frågor som rör samverkan mellan vår flygsport och allmänheten, t.ex. om någon blivit störd av Paramotorflygare, ber vi även här att kontakta någon av våra flygskolor för vidare hänvisning och problemlösning.

Vid allvarliga händelser, t.ex. vid olyckor eller liknande, ber vi allmänheten att ringa nödnumret 112, kontakta Polisen eller Räddningstjänsten.

SPMF har inte resurser att svara på all kommunikation från medlemmar, myndigheter och Allmänheten. De som jobbar i förbundet gör det ideellt på sin fritid.

Transportstyrelsen har uppgifter och direkta kontaktmöjligheter med ansvariga inom SPMF.

När grundades SPMF?

Under många år arbetade pionjärer med att få Paramotorsporten godkänd som flygsport i Sverige. SPMF grundades som flygförbund 2003 och fick myndighetsdelegering 2005 från dåvarande Luftfartsverket (numera Luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen).

Varför ingår försäkring i min medlemsavgift?

Att erhålla försäkring för personskador eller materialskador för flygverksamhet är ofta svårt och dyrt.
SPMF har en olycksfallsförsäkring för sina medlemmar som garanterat gäller för Paramotorflygning.

 

Kostnaden för dig som medlem att ha SPMFs försäkring är så låg och om det skulle vara så att du behöver din olycksfallsförsäkring kommer den att adderas till eventuella andra försäkringsbelopp som utbetalas.

SPMF sköter paramotor-delegeringen från Transportstyrelsens flygavdelning. Om vi inte sköter delegeringen finns ingen verksamhet och då kan övrig PM-verksamhet inte existera. Vi sköter rapportering och administration som avser utbildning, haveriutredningar, tillstånd, nya reglementen m.m. Din medlemsavgift går till detta och det möjliggör att vi får flyga lagligt i Svenskt luftrum.

SPMF arbetar ideellt och vi försöker hålla kostnaderna så låga som möjligt UTAN att tumma på kvalité.

måste jag vara medlem i en klubb för att teckna försäkring?

Nej, numera ingår SPMFs olycksfallsförsäkring tillsammans med ditt medlemsskap i årsavgiften.

Vi rekommenderar dock att du kontaktar en klubb och frågar om allt de har att erbjuda.

Klubbarna hjälper dig som pilot att få ytterligare glädje från din flygsport.

måste jag flyga regelbundet för att få behålla min licens?

Ja, på samma sätt som inom de flesta andra flygsporter behöver du underhålla din flygskicklighet som Pilot hos SPMF.

Om du inte flugit tillräckligt under föregående år, behöver du göra en PFT, Periodisk Flyg-Träning (eller ibland kallat PC, Proficiency Check).

Du som inte haft aktiv licens eller inte rapporterat tillräckligt med flygtid/starter för föregående år, kommer få din licens uppdaterad och utskickad först efter rapport om genomförd PFT hos din flyglärare.

Kontakta din flyglärare, eller någon av våra flygskolor om du kommer in som ny medlem till SPMF och boka in ett PFT-tillfälle för dig.

En PFT brukar vara ett bra tillfälle att fråga om något man kanske gått och funderat över och brukar ge mer än vad det kostar.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

När jag tecknar medlemsskap och försäkring i SPMF, hur ser medlems- och försäkringsbevis ut?

Som medlem och pilot med godkänd PM-utbildning får du din flyglicens. För att licensen skall vara gällande/aktiv måste du betala en årlig avgift till förbundet som omfattar medlemsskap och olycksfallsförsäkring.

Ditt medlemsskap och licens trycks årligen på en plastbricka i kreditkortsformat. Uppgifter om din försäkring genom SPMF trycks  på samma licens bricka.

Som Pilot och medlem kan du ta med en familjemedlem eller en god vän upp i tandemflyg för att ”prova på” vid totalt 1-2 tillfällen, där passageraren då är olycksfallsförsäkrad, därefter behöver passageraren teckna en egen försäkring. ”Prova-på” möjligheten i försäkringen gäller ej för verksamhet utanför den privata sfären, oavsett om flygningar betalas eller ej.

Som familjemedlem/passagerare med egen försäkring får du efter att du skrivit under ”kunskapsförsäkran för passagerare” (kontakta din utbildare) ett medlems/försäkringsbevis i kreditkortsformat.

De som stödjer SPMF genom stödmedlemsskap får SPMFs designade stödmedlemsbevis i kreditkortformat.

Som betalande till SPMF får du en bekräftelse via e-post som du kan skriva ut. Denna bekräftelse fungerar som interimsbevis tills du fått din tryckta licensbricka. Du får även försäkringsinformation som beskriver alla försäkringsdetaljer och hur du kontaktar SPMF/Försäkringsbolag vid en olycka (information finns även på licensbrickan).

Måste jag betala fullt pris för försäkringen oavsett när jag tecknar den på året?

SPMF har en försäkringslösning som löper per kalenderår och det går tyvärr inte att göra det på annat sätt.

Normalt är detta endast en fråga när man kommer ny som medlem till förbundet och då gäller din försäkring under din utbildningstid.

 

Om jag redan har en olycksfallsförsäkring, hur fungerar det med SPMFs pilotförsäkring?

SPMFs försäkring fungerar garanterat för Paramotorflygverksamhet. Om det skulle ske en olycka och du har flera försäkringar, kommer försäkringsbeloppet från SPMFs olycksfallsförsäkring adderas till det belopp du eventuellt får i ersättning från annat försäkringsbolag.

Jag har en annan PM-licens, kan jag konvertera till SPMF-licens direkt?

Ja och nej. Du kan naturligtvis konvertera till en SPMF-licens, men du måste utföra en kompetensbevisning/kunskapsprov för att visa att du uppfyller de av SPMF uppsatta kunskapskraven.

Om du har en komplett svensk PM-utbildning från annan organisation kan du idag bli medlem i SPMF och flyga meddetsamma. Du måste dock inom 1 år genomföra erfoderliga teoretiska och praktiska prov och eventuell komplettering av utbildning hos behörig flyglärare, för att fortsätta flyga med SPMF.

Kontakta en flygskola och berätta att du vill konvertera och de kommer att hjälpa dig vidare.

Finns det några bestämmelser om hur många passagerare man får vara med paramotor?

I princip inte, men det finns viktförordning. SPMF tolkar försäkringar och reglemente idag som gällande för 1 (en) passagerare.

Kan jag konvertera till SPMF och kan jag i så fall börja flyga tandem med rullgondol då?

Du kan påbörja en konvertering av din utbildning till en SPMF-licens och fortsätta flyga med den utbildning/kompetens du har. Din utbildning har luftfartsmyndigheterna godkänt och den har SPMF inte rätt att ändra på.
Har du utbildning för att flyga med rullgondol får du flyga med rullgondol.
Med pilotlicens från SPMF får du flyga med rullgondol, du behöver dock följa rekommendationen att uppsöka en flygskola för att tillsammans med instruktör göra en översyn vad det innebär att flyga med rullgondol och eventuellt med passagerare. Denna rekommendation finns för din och din passagerares säkerhet.

Om du konverterat från annan organisation måste du fullfölja din utbildning inom ett år, vilket är den tid Transportstyrelsen har satt för konvertering. SPMFs flyglärare ger gärna rekommendationer om detaljer kring flygning med rullgondol och passagerare som syftar till att följa grundläggande principer i vårt utbildningssystem.
Du är med andra ord välkommen att konvertera din förbundstillhörighet och under tiden för konvertering av din utbildning fortsätta flyga med din befintliga och av luftfartsmyndigheterna godkända flygkompetens.

Vad betyder PM1 och PM2?

Hos SPMF finns ingen uppdelning enligt benämningarna PM1 och PM2.
Våra flygskolor utbildar för en komplett pilotutbildning eller kompletteringsutbildar/konverterar de externa piloter som ansluter sig till SPMF och har annan flygerfarenhet som kan tillgodoräknas delar av, eller hela, Paramotorutbildningen.
Våra flyglärare hjälper dig med det du behöver för att kunna flyga säkert hos SPMF.

Om du avser att börja flyga avancerad flygning, Acro, eller flyga med med passagerare fotstartat, krävs dock kompletterande utbildning.

Benämningarna PM1 och PM2 har sitt ursprung från segelflygets ”Grundutbildning & Sträckflygning”, där nya pilot-elever under Grundutbildning ännu inte hade tillräckliga praktiska 
kunskaper kring mikrometeorologi och termik, varför man till en början bara fick uppehålla sig inom ”glidtals-tratten”
kring sitt hemma-flygfält. Efter ett antal flygtimmar & starter kvalificerade sig segelflygpiloten till vidareutbildning för obegränsade distansflygningar/Sträckflygning.

Paramotor som motorflygsport har inte dessa begränsningar, samt att SPMFs utbildningsplan för färdig pilot, innefattar distansflygning både teoretiskt & praktiskt.

“ONCE YOU HAVE TASTED FLIGHT, YOU WILL FOREVER WALK THE EARTH WITH YOUR EYES TURNED SKYWARD, FOR THERE YOU HAVE BEEN, AND THERE YOU WILL ALWAYS LONG TO RETURN.”

Leonardo da Vinci

bli medlem idag