välkommen till svenska paramotorförbundet

Här hittar du allt information du behöver för att börja flyga paramotor eller hantera ditt medlemskap.

INFORMATION

Svenska Paramotorförbundet Paramotor

PARAMOTOR

Vad handlar det om egentligen?

Svenska Paramotorförbundet Aerodynamik

AERODYNAMIK

Varför faller inte en mjuk vinge ihop när pilot och ryggsäcksmotor och kanske en rullgondol hänger under?

Svenska Paramotorförbundet Meteorologi

METEOROLOGI

Cirrus cumulus nimbus stratus?
Ska man flyga?
Fråga en flyglärare!

Svenska Paramotorförbundet Utbildningar

MYNDIGHETER

SPMF är en delegerad myndighet under Transportstyrelsen/Luftfart!

Svenska Paramotorförbundet Flygskolor

FLYGSKOLOR

Vänd dig till våra flygskolor; de kan svara på allt…om Paramotor!

SPMF info

FÖRBUNDET

Vad är SPMF och varför finns flygförbundet?

NYHETER – LÄS DET SENASTE HÄR!

Militärövning Aurora 2023
Militärövning Aurora 2023

Viktig information om försvarsövning! Hej kära medlemmar!   Mellan den 17 april och den 11 maj...

SPMF Fyller 20 år!
SPMF Fyller 20 år!

SPMF bildades 2003 och nu är det redan 20 år sedan denna viktiga händelse inträffade! Vad passar...

ord från några av våra instruktörer

”Vi inom SPMF har sedan två decennier en nästan obefintlig skadestatistik bland våra flygande medlemmar. Detta gör oss både ödmjuka och stolta. Vi ser det som en belöning från åratal av gemensamma ansträngningar!”

TOR PÅLSSON

“En utbildning hos oss gör dig till en säker och komplett Paramotor-pilot vilket ger dig självförtroende att planera och flyga stora distanser till vänner eller utforska okända mål!”

ANDERS BERGQVIST

”SPMF håller medlemmarnas kostnader låga för att våra piloter år efter år ska kunna flyga mycket.
Vi satsar istället på hög kvalité i våra utbildningar.”
OLLE GARTELL

Frågor vi ofta får:

Vad kostar medlemsskap m.m.

Priser 2024:

Medlemsskap i förbundet inklusive olyckfallsförsäkring: 500Kr/kalenderår.

Kostnad för att beställa förlorat medlemskort/licensbricka: 150Kr.

Varför kan jag inte ringa/mejla förbundet?

När du vill veta mer om Paramotorsporten eller vill anmäla dig och utbilda dig till Paramotorpilot, går du in under ”Utbildning” på denna hemsida och kontaktar en av SPMFs flygskolor. Våra instruktörer kan ge dig alla svar om hur du kommer igång.

Alla som är aktiva medlemmar, som genomgått utbildning eller anslutit och konverterat sin utbildning från annan organisation, har redan varit i kontakt med en av våra flygskolor. Anslutna Instruktörer hanterar dina frågor och har även direkt kontakt med förbundet om det finns behov att ställa frågor som rör SPMFs system eller ansvar som flygmyndighet.

När någon från allmänheten vill ha kontakt med Svenska Paramotorförbundet i samband med frågor som rör samverkan mellan vår flygsport och allmänheten, t.ex. om någon blivit störd av Paramotorflygare, ber vi även här att kontakta någon av våra flygskolor för vidare hänvisning och problemlösning.

Vid allvarliga händelser, t.ex. vid olyckor eller liknande, ber vi allmänheten att ringa nödnumret 112, kontakta Polisen eller Räddningstjänsten.

SPMF har inte resurser att svara på all kommunikation från medlemmar, myndigheter och Allmänheten. De som jobbar i förbundet gör det ideellt på sin fritid.

Transportstyrelsen har uppgifter och direkta kontaktmöjligheter med ansvariga inom SPMF.

Varför måste jag vara medlem i SPMF för att teckna försäkring?

SPMF har en gruppförsäkring som gäller för SPMFs medlemmar.

SPMF sköter paramotor-delegeringen från Transportstyrelsens flygavdelning. Om vi inte sköter delegeringen finns ingen verksamhet och då kan övrig PM-verksamhet inte existera. Vi sköter rapportering och administration som avser utbildning, haveriutredningar, tillstånd, nya reglementen m.m. Din medlemsavgift går till detta och därför får vi flyga. SPMF arbetar mest ideellt och vi försöker hålla kostnaderna så låga som möjligt UTAN att tumma på kvalité.

IMAGINE A LIFE WITHOUT FLYING PARAMOTOR – NOW SLAP YOURSELF AND NEVER DO THAT AGAIN!

bli medlem idag