Militärövning Aurora 2023

april 12, 2023

Viktig information om försvarsövning!

Hej kära medlemmar!
 
Mellan den 17 april och den 11 maj 2023 pågår Försvarsmaktsövningen ”Aurora 23”!
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss.
”Aurora 23” kommer att påverka hela landet och vi som är aktiva i luftrummet är skyldiga
att hålla oss underrättade om vilka särskilda begränsningar som denna försvarsövning
innebär för flygverksamheter.
Här finns information om ”Aurora 23” från Transportstyrelsen-Luftfart:
Med vänlig hälsning
/ SPMF-kansliet