PILOTLICENS

UTBILDNING

PILOTLICENS – Grunderna för licens för Paramotorflygning.

 

INFORMATION:

 • Elev skall vara minst 15 år för att kunna påbörja utbildning.
 • Elev skall vara minst 16 år för att kunna avsluta utbildning och få licens.
 • Allmänt fysiskt lämplig.

Utbildningstid:

 • 14 dagar för medianeleven (väderberoende)

INTRODUKTION INNEHÅLLANDE BLA.:

 • Flygsportens historia
 • Grundläggande principer för flygning
 • Vingens uppbyggnad
 • Checklista för ryggsäcksmotorn
 • Säkerhetsrutiner inför start

 Flygning i dubbelkommando med flyglärare

 • 12 st grundläggande lektioner fram till eleven landar självständigt

Markhantering av vingen innehållande bl and annat:

 • Olika hanteringtekniker av vingen beroende på vind & lokala förutsättningar.

Hantering av ryggsäcksmotorn innehållande bland annat:

 • Koordination på marken tillsammans med vinge
 • Simulerade starter
 • Genomförda soloflygningar

Teoretiska föreläsningar innehållande bland annat:

 • Samspelet mellan vinge & ryggsäcksmotor
 • Mikro & Makrometeorologi
 • Grundläggande luftrumslagar

“Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga.”

Helen Keller

bli medlem idag