FLYGRADIOLICENS

UTBILDNING

Svensk flygradiolicens.

INFORMATION:

 • SPMF pilotutbildning och medlemsskap krävs

Utbildningstid:

 • Egna studier online med tillhandahållet studiematerial
 • 3-5 lärarledda kvällar utifrån planering från respektive lärare
 • 1 lärarlett examineringstillfälle

Teoretiska delar:

 • Egna förberedande studier
 • Teoretiskt prov

praktiska delar:

 • Simulerad radiotrafik
 • Praktiskt prov

  “YOU HAVEN'T SEEN A TREE, UNTIL YOU YOU'VE SEEN IT'S SHADOW FROM THE SKY!”

  Amelia Earhart

  bli medlem idag