RULLGONDOL

UTBILDNING

FLYG PARAMOTOR MED RULLGONDOL

INFORMATION:

  • Utbildning för dig som har SPMF licens samt minst 20 timmar loggad flygtid

Utbildningstid:

  • 2 dagar för medianeleven.

TEORETISKT INNEHÅLL:

  • Gondolkonstruktion.
  • Risker med gondoler.
  • Fördelar med gondoler.
  • Starttekniker.

 PRAKTISKT AVSNITT:

  • Minst 20 lärarledda start- och landningar.

“I FLY BECAUSE IT RELEASES MY MIND FROM THE TYRANNY OF PETTY THINGS”

Antoine de Saint-Exupéry

bli medlem idag