SPMF-KONVERTERING

UTBILDNING

SPMF-KONVERTERING
Licensierad Paramotorpilot hos SPMF.

INFORMATION:

  • Utbildning för dig med befintligt Paramotor utbildningsbevis, eller annat utbildningsbevis för motoriserad flygfarkost.
  • Denna SPMF konvertering är även öppen för utländska behörigheter.

Utbildningstid:

  • 3-8 dagar för medianeleven.

Utbildningstiden som krävs för dig att uppnå godkänd examination är naturligtvis individuell. Avtala möte med någon av våra flygskolor och be om en värdering från en av våra flyglärare.

Praktisk Paramotor-erfarenhet, praktisk och teoretisk erfarenhet från annan flygfarkost spelar in för hur mycket man kan tillgodoräkna sig av sin nuvarande erfarenhet jämfört med en komplett SPMF Paramotor-utbildning.

Den som innehar godkänd svensk Paramotor-utbildning kan omedelbart flyga som ny medlem hos SPMF under 1 kalenderår. Efter ett kalenderår har förlöpt krävs kompetens-bevisning i form av SPMF-konvertering.

“THERE IS NO GREATER THRILL THAN TO BE UP IN THE AIR AND KNOW THAT YOU HAVE DONE IT YOURSELF!”

Wilbur Wright

bli medlem idag